Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 251                                               

Іго

Иго - система владарювання іноземних феодалів над завойованими землями, що мала на меті регулярну експлуатацію завойованої країни шляхом різних поборів і грабіжницьких набігів. Иго - ярмо, тягар; у вузькому сенсі - гніт завойовників над переможен ...

                                               

Ізгої

Ізгої - у стародавній Русі XI - XII століть люди, що вийшли із свого звичайного суспільного становища у звязку із всілякими обставинами й перебували під опікою церкви. Останнім часом слово "ізгой" також неправильно вживається у тому ж сенсі, що й ...

                                               

Індукта

Індукта - митний податок, що збирався з купців за привезені товари у Гетьманщину в 2-й половині 17 - 1-й половині 18 століття. Право на його одержання передавалося за відкуп. Існував поряд з евектою. Скасований указом імператриці Єлизавети Петрів ...

                                               

Індустріалізація УРСР 1920-1930-х років

Індустріалізація УРСР 1920-1930-х рр. - форсований процес будівництва промислових підприємств важкої і легкої промисловості на території Української СРР з кінця 1920-х років до 1941 р. Індустріалізація Української СРР кардинально змінила соціальн ...

                                               

Іноземний капітал в Україні 18 – початку 20 століть

Іноземний капітал в Україні 18 – початку 20 століть Іноземний капітал у тій чи іншій країні - це капіталовкладення в економіку цієї країни фінансових ресурсів інших держав. Стосовно ж історичного минулого країн, що в ході військових і економічних ...

                                               

Історія економічної думки в Україні

Історія економічної думки в Україні від найдавніших часів до початку 20 ст. В літературі є різні тлумачення терміна "економічна думка". Найбільш загальним і цілком придатним для викладу теми "Історія економічної думки в Україні" є таке: це роздум ...

                                               

Київська товарна біржа

Київська товарна біржа - найпотужніший оптовий ринок України 2-ї половини XIX - поч. XX ст. Заснована 5 червня 1869 з ініціативи професора Київського університету М.Бунге, який очолював у той час Київську контору державного банку, та видавця Йоси ...

                                               

Коломийці (чумаки)

Коломийці, коломійці - відома з джерел кінця XVII - 1-ї половини XVIII століть назва підприємців, подібних до чумаків, які возили сіль із солеварень Підкарпаття до Наддніпрянської України. На великий віз коломийці навантажували до 5 тисяч топок к ...

                                               

Колонізація Степової України в XVI-XVIII століттях

У XV сторіччі почастішали втечі українських селян від своїх панів, переважно із західних районів, де феодальний гніт був тяжчий. Зі свого боку, феодали східних місцевостей, потребуючи робочої сили, намагалися залучити у свої маєтки втікачів різни ...

                                               

Коморники

Коморники, комірники - категорія найбідніших селян в Україні XV - XVIII ст., які не мали власної землі та житла і наймитували у фільварку або в заможних селян, від яких отримували хату в обмін на пішу панщину та сплату грошового податку. У містах ...

                                               

Кормління

Кормління - у Московській державі XIV - першої половини XVI ст. - система винагородження великими і удільними князями своїх намісників, які виконували судово-адміністративні функції та одержували право стягати з населення податки, мита тощо на св ...

                                               

Кріпацтво

Кріпацтво, або кріпосне право, у вузькому сенсі - правова система, або система правових норм при феодалізмі, яка встановлювала залежність селянина від феодала й неповну власність феодала на селянина. Знаходило юридичний вираз у прикріпленні селян ...

                                               

Купецтво

Купецтво - суспільний прошарок, сферою діяльності якого була торгівля. Виникло в період розкладу первіснообщинного ладу, подальшого розвитку набуло за рабовласництва та феодалізму. На землях сучасної України перші згадки про купецтво й торгівлю в ...

                                               

Лан (міра)

Лан - давня поземельна міра у середньовічній Європі, у Королівстві Польщі і Великому князівстві Литви та на контрольованих ними Руських землях. Була одиницею для вимірювання земельних ділянок, наданих поселенням на магдебурзькому праві. Назва пох ...

                                               

Литовські Статути

Статут Великого князівства Литовського - основний кодекс права Великого князівства Литовського, Руського, Жемайтійського. Видавався в трьох основних редакціях 1529, 1566 і 1588 років, які відомі як Литовські статути. Джерелами Литовського статуту ...

                                               

Морг поля

Морг, діал. морґ - середньовічна загальноєвропейська одиниця вимірювання площі ґрунту, переважно в рільництві, для вимірювання земельних наділів. У давнину визначала площу, яку одна людина здатна зорати, скосити одним запрягом коня протягом робоч ...

                                               

Надзвичайні заходи (1927-1928)

Надзвичайні заходи - се­рія си­ло­вих за­хо­дів радянського уря­ду в га­лу­зі хлі­бо­за­го­ті­вель, спря­мо­ва­них на злам но­вої еконо­мічної по­лі­ти­ки. Під час першо­го ко­му­ністичного штур­му 1918 - 20 радянська держа­ва під ви­гля­дом на­ц ...

                                               

Народний комісар

Народний комісар або Нарком - одна з вищих посадових осіб, що входили до складу уряду і очолювали певний народний комісаріат - центральний орган державного управління окремою сферою діяльності держави, що існували у РРФСР та СРСР.

                                               

Нова економічна політика

Нова економична политика - економічна політика, яка проводилася в Радянських республіках починаючи з 1921 року. Запроваджена весною 1921 року на X зїзді РКП, змінивши політику "воєнного комунізму", що насаджувалася під час окупації більшовицьким ...

                                               

Нямеш

Немеші, нямеші - 1) дрібні шляхтичі в Угорському королівстві та на Закарпатті в 14 - 1-й пол. 19 ст. Порівняно багато їх було в Марамороші, де побутує легенда, що частина з них були нащадками боярських родів Галицько-Волинського князівства. У Зах ...

                                               

Огнищанин

Огнищанин, також тивун огнищний - головний управитель князівських маєтків у Київській Русі 10-12 ст., боярин. Назва посади повязана зі словом огнище в значенні або "вогнище, дім, дим", або "зрубаний і спалений ліс для орання". У віданні огнищанин ...

                                               

Осадники оброчні

Осадники оброчні - категорія сільського населення на українських землях у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського в 14 - 18 ст., яке шляхта й великокнязівські намісники "осаджували" на своїх землях. Основу оподаткування О ...

                                               

Осип (податок)

Осип - натуральний податок із зібраного врожаю у вигляді частини зерна, поширений у Правобережній Україні у 18 - на поч. 19 ст. Норму оплати податку визначали власники маєтків відповідно до кількості робочої худоби в селянському господарстві. При ...

                                               

Панщина

Панщина - відробіткова рента, одна з форм земельної ренти при феодальному способі виробництва. Можлива з прикріпленням до землі безпосереднього виробника чи без нього. Зміст визначається зобовязанням селянина працювати якийсь час зі своїм інвента ...

                                               

Партач

Партач - позацеховий ремісник. Через те, що у середньовіччі у європейських містах офіційним визнанням професіоналізму була належність до цеху, люди, які займалися ремеслом і не належали до цеху вважалися ремісниками "другого сорту". Тому слово "п ...

                                               

Підприємництво в Україні

Підприємництво в Україні - історія підприємництва на українських землях. Становлення основних форм підприємництва відбувалося в ході переростання натурального господарства в товарне, розвитку товарно-грошових відносин і ринку, руйнування становос ...

                                               

Підсусідки

Підсусідки – збірна назва різних категорій зубожілих селян в Україні 16-18 ст., які не мали власного господарства і жили в чужих дворах, "у сусідах". Взаємовідносини між підсусідками та їхніми господарями ґрунтувалися на усних договірних умовах. ...

                                               

Піші господарства

Піші господарства - категорія збіднілих селянських господарств наприкінці 18 - початку 20 ст., які володіли землею, але не мали робочої худоби і с г. реманенту. Їх частка в Україні була досить значною. За офіційними даними, наприкінці 1840-х рр. ...

                                               

Повоз

Повоз - феодальна повинність у Київській Русі, що полягала в обовязку доставляти продукти сільського господарства за розпорядженням князя на княжий двір, ринок або в похід. Повоз називали також обовязок селянина постачати підводи для державних по ...

                                               

Поволовщина

Поволовщина - один з прямих грошових податків у другій половині 14 - першій половині 17 ст. на українських землях, що перебували у складі Великого князівства Литовського, а з 1569 - Речі Посполитої. П. сплачували державі всі без винятку категорії ...

                                               

Поголовщина

Поголовщина - прямий податок в українських землях XV - XVII ст. Стягувався від площі землі, кількості худоби та іншого майна. Спочатку поголовщину платили на користь короля та великого князя, а з XVI ст. і на користь магнатів. Після запровадження ...

                                               

Подвірне оподаткування

Подвірне оподаткування - система оподаткування населення прямими податками в Московській державі та у Лівобережній Україні. Після перепису населення в 1676-78 царський уряд указом від 5.9.1679 замінив посошне. За одиницю П.о. було взято двір, тоб ...

                                               

Поколодне

Поколодне - митний збір за продаж жита чи іншого товарного збіжжя на українських землях у складі Великого князівства Литовського і Королівства Польського у період середньовіччя та Нового часу. П. збиралося від однієї з найпоширеніших у той час мі ...

                                               

Покуховне

Покуховне - податок на прибуток від проданої вроздріб горілки. Поширений у Лівобережній Україні в 17 - 18 ст. Назва утворилася від міри місткості - куфи. Розмір податку залежав від розміру куфи і становив від 1 рубля 50 копійок до 3 рублів.

                                               

Полюддя

Полюддя - збирання данини у формі натурального оброку з підлеглого населення в Київській Русі, що його провадив кожної осені київський князь або його намісник. На думку деяких дослідників полюддя було формою розплати князя з дружиною, власне ж да ...

                                               

Помірне

Помірне - торговельне мито в Україні у XII - другій половині XVII століття а також у Литві, Московії і Польщі в період середньовіччя. Помірне сплачувалось з певної міри привізного товару, а також за його перепродажу. Розмір помірного не був стали ...

                                               

Поплужне

Поплужне - поземельний податок, що його сплачували залежні селяни натурою в Київській Русі та руських князівствах у IX - першій половині XIV ст. Одиницею оподаткування в Київській Русі був плуг, звідси і назва податку. Аналогічний податок у Велик ...

                                               

Посесійні селяни

Посесійні селяни - категорія феодально залежних селян у Російській імперії у XVIII - першій половині XIX століть, куплених підприємцями і прикріплених царським урядом до промислових підприємств. Поява посесійних селян була повязана з необхідністю ...

                                               

Поштучне

Поштучне - натуральний податок у 14-17 ст. на українських землях, що входили до складу Великого князівства Литовського і Польської держави. Сплачували, в основному, державні селяни у розмірі певної частки від загальної кількості худоби, витканого ...

                                               

Промислове виробництво в Україні

Промисловість України Індустріалізація українських земель в Австро-Угорщині Зародження індустріального виробництва Індустріалізація України Промислова продукція B2B Індустріалізація українських земель в Російській імперії Соціалістичні будови Укр ...

                                               

Прут (одиниця вимірювання)

Прут - одна з найдавніших земельних мір в народній метрології. Лінійними прутами відміряли парцелі за розпланування міст за магдебурзького права. Так у Львові довжина парцелі становила один шнур, а ширина два прути. За розпланування міста викорис ...

                                               

Рада зїздів гірничопромисловців півдня Росії

Рада зїздів гірничопромисловців півдня Росії - постійний виконавчий орган між зїздами представників підприємств, синдикатів, представницьких організацій видобувної і важкої промисловості Півдня України, який перебував у Харкові. Створена на І-му ...

                                               

Ральці

Ральці - натуральна і грошова данина залежних категорій населення козацькій старшині, міській адміністрації, священикам та ін. у Гетьманщині 2-ї пол. 17 - 18 ст. Їх розмір не був сталим. "Дача на ральці" здійснювалася у вигляді "подарунків" кільк ...

                                               

Ратушні повинності

Ратушні повинності - примусові натуральні та грошові збори, виконання різноманітних робіт податним населенням України 14–19 ст. на користь або вимогу урядників ратуш. Щорічний "оклад" продовольством і грошима не був сталим, у різних містах і сели ...

                                               

Реза (відсоток)

Реза, РЕЗ, рези - в Київській Русі - відсоток від позичених грошей. "Руська Правда" згадує 3 роди Pез: місячні, третні стягувалися по третинах року; дорівнювали 50% і річні. Розмір Рез був великий і діяльність резоїмців спричинила заворушення в К ...

                                               

Ринський

Походить від грошової одиниці рейнський гульден у перекладі з німецької означає "золотий", введеної Рейнським монетним союзом, який уклали рейнські курфюрсти Німеччини у 1385 р. Пізніше це "прізвисько" застосовували в Україні до всіх гульденів пі ...

                                               

Рустикальна земля

Рустикальна земля - земельні наділи в Австрійській імперії, що перебували у спадковому користуванні селян. Юридично власниками рустикальних земель вважалися власники домініальних земель, на користь яких селяни були зобовязані відбувати різноманіт ...

                                               

Рядовичі

Рядовичі - у Київській Русі - категорія феодально залежного населення, що згадується в історичних джерелах 11-12 ст. Більшість істориків вважають, що рядовичі відбували феодальні повинності на підставі певного договору з паном. Рядовичі відбували ...

                                               

Селяни-данники

Селяни-данники - найчисленніша категорія похожих селян у Великому князівстві Литовському у 15 - 16 століттях. Селяни-данники жили в державних і приватних маєтках, багатих на лісові угіддя; займалися переважно мисливством, рибальством і бджільницт ...

                                               

Сервітут

Сервітут - право користування землею, яке забезпечує іншому землекористувачеві можливість користування нею з певними обмеженнями, встановленими законом або договором. Також звичаєве чи законом встановлене право користуватися частково або спільно ...

Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →