Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 252                                               

Старостинські селяни

Старостинські селяни - селяни старостинських маєтностей у Королівстві Польському, Великому князівстві Литовському, Речі Посполитій та на інкорпорованих до їх складу українських землях. Перебували в особистій, поземельній і судово-адміністративній ...

                                               

Стація

Стація або стан - повинність у Великому Князівстві Лититовському: дати князеві, його почтові чи магнатам приміщення й утримання під час його приїзду. З часом стація замінено постійною, щорічною даниною в натурі, а з середини 16 століття - грошови ...

                                               

Тивун

Тив́ун - назва кількох категорій посадових осіб у Київській Русі та на українських землях у складі Великого князівства Литовського, Речі Посполитої і Московської держави до XVII століття. Слово тивун вважається давнім запозиченням з давньоісландс ...

                                               

Торговельне представництво України за кордоном

Торговельне представництво України за кордоном - представницький орган, що виконує функції захисту у державі перебування інтересів України у галузі зовнішньоекономічної діяльності.

                                               

Трудові армії

Трудови армії - зєднання Червоної Армії, які після закінчення громадянської війни у 1920 - 1922 частково використовувалися на роботах при відбудові промисловості. В Україні спільною постановою Ради Народних Комісарів РРФСР та Всеукраїнського Рево ...

                                               

Трудові мобілізації

Трудові мобілізації - метод здійснення загальної трудової повинності радянською владою. Мобілізації підлягали чоловіки від 18 до 50 років та жінки у віці від 18 до 40 років. Робітників "приписували" до відповідних підприємств та зобовязували вико ...

                                               

Тяглі селяни

Тяглі селяни - в Україні різні групи залежних селян, що платили данину й виконували натуральні повинності власною тягловою худобою й с г. знаряддям. За інвентарними правилами 1847–1848 на Правобережній Україні селянський двір мав обовязок 3-денно ...

                                               

Українська рада народного господарства

Українська Рада Народного Господарства, існувала як республіканський орган керівництва економікою УСРР під назвою Рада Народного Господарства України, згодом, 1919 - 1932, - Вища Рада Народного Господарства УСРР. За часів господарських реформ М. ...

                                               

Українські ремесла

Ремесло як одна з попередніх форм промислового виробництва було розвинене в Україні від найдавніших часів, але довгий час не було відірване від інших родів праці.

                                               

Урочна система

Урочна система - одна з найжорстокіших форм панщини у Російській імперії 1-ї половини 19 ст., у тому числі в українських губерніях. Після указу від 5 квітня 1797, яким рекомендувалося дотримуватися триденної панщини, поміщики, щоб обійти його, за ...

                                               

Устава на волоки

Устава на волоки 1557 року - правовий документ, затверджений 1 квітня 1557 польським королем, великим князем литовським Сигізмундом II Августом про проведення аграрної та фінансово-податкової реформи на території Великого князівства Литовського. ...

                                               

Уходники

Уходники, люди різних станів - селяни, міщани, бояри і навіть маґнати, які любили пригоди і ризик та ходили у 14 - 16 століттях на "уходи" в степ на полювання, рибальство, збирання меду. Уходники походили з суміжних зі степом Черкащини, Канівщини ...

                                               

Феодалізм в Україні

Феодалізм в Україні - тип суспільних відносин, який складався в період 10 - 18 ст. на території сучасної України. Така інтерпретація ґрунтується на радянській історіографічній традиції та європоцентричному баченні історичного процесу в Східній Єв ...

                                               

Феодальна роздрібненість

Феодальна роздрибненість - поділ середньовічної держави на малі та великі володіння, які не мали централізованої влади. Термін був поширений у радянській марксистській історіографії. Феодальна роздробленість характерна для Європи після розпаду Ка ...

                                               

Фільварок

Фільварок - маєток у Польщі, Литві, Україні та Білорусі у XIV - XIX ст. Панський сільськогосподарський хутір, багатогалузеве господарство, орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж. За панщини у фільварках використовувалася праця кріпаків, пізн ...

                                               

Халупники

Халупники - категорія залежних селян у Польщі і Великому Литовському князівстві, які у висліді волочного переміру 1557 року втратили землю і залишилися з власною хатою та невеликими земельними наділами. Халупники відбували панщину 25 піших днів н ...

                                               

Хлібозаготівельна криза 1927-1928 років

Хлібозаготівельна криза 1927 - 1929 pp. - вважається чинником згортання політики НЕПу та початку форсованої колективізації на селі. По поверненню Сталіна з вимушеної подорожі Сибірським краєм, розпочалась боротьба проти Правого ухилу в партії, ре ...

                                               

Хліборобська артіль

Хліборобські артілі, Землеробські артілі - добровільні обєднання селянських господарств для спільного обробітку землі. Створювалися селянами в скрутні для них роки.

                                               

Холопи

Холопи - назва невільних людей у давній Русі, вживана поряд з назвою "челядь". Холопами називали чоловіків, а жінок - рабами. Холопи – населення, що перебувало у повній власності князя. За "Руською Правдою", холоп був скоріше обєктом, ніж субєкто ...

                                               

Церковні селяни

Церковні селяни - в Україні і Росії категорія феодально-залежного сільського населення, піддані різних церковних інституцій, архієрейських домів, єпископа), що мешкали на їхніх землях і виконували на їхню користь повинності. Відносини церковних с ...

                                               

Цех

Цехи - закриті корпоративні спілки, що складалися з членів, приналежних до одного або кількох зближених ремісничих фахів, поширені в містах Західної Європи починаючи з XI - XII століття.

                                               

Челядь

Челядь - у давній Русі залежне населення - особи, що втратили своє господарство і працювали на феодала. Їх продавали, дарували, передавали у спадщину. До челяді належали закупи, смерди, холопи тощо. До 9 ст. термін вживався для означення рабів у ...

                                               

Червінець

Червинець - 2) назва польських, литовських, угорських, венеційських та інших золотих монет дукатів, "чехинів" тощо; "червоні золоті", що були в обігу в Східній Європі й Україні у 17-18 ст. 1) в Росії назва іноземних дукатів, головним чином голлан ...

                                               

Чинш

Чинш - у середньовічній Європі регулярний податок натурою чи грошима, який платила державі або сеньйору категорія вільного населення, позбавлена власності, за право безстрокового спадкового користування землею. Фіксована плата в грошовій або нату ...

                                               

Чиншовики

Чиншовики - формально належали до шляхти, фактично верства вільних селян, що за пізнього середньовіччя й аж до кінця 19 століття одержували панські чи державні землі для користування і за це платили чинш у формі натурального оброку або грошової р ...

                                               

Шарварок

Шарварок, ширварок - додаткова до панщини феодальна повинність з будівництва і ремонту мостів, шляхів, гребель, панських будинків. Напружена робота, здійснювана спільними зусиллями, гуртом. У Польщі, Литві, Білорусі та на Русі-Україні шарварок по ...

                                               

Шлях із варягів у греки

Шлях із варягів у греки, Варязькі шляхи - назва основного водного торгового шляху Київської Русі, що звязував північні райони країни з південними руськими землями і скандинавські країни з Візантійською імперією.

                                               

TESP (компанія)

TESP - акціонерне підприємство гірничодобувної промисловості, яке існувало в часи Другої Речі Посполитої, з головним офісом у Львові, Львівського воєводства. Організоване 25 травня 1914 р. Проводило геологорозвідувальні роботи і видобуток калійно ...

                                               

Енергетика України

Енергетика України - сукупність галузей господарства країни, які вивчають і використовують енергетичні ресурси задля вироблення, перетворення, передавання та розподілу енергії.

                                               

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Міністерство енергетики та вугильної промисловості Украини - колишнє міністерство, утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства палива та енергетики України та Міністерства вугільної промисловості України. На час існування, Мініс ...

                                               

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики - державний колегіальний орган, що здійснював державне регулювання діяльності субєктів природних монополій із листопада 2011 по серпень 2014. Була підпорядкована Президенту ...

                                               

Баланс споживання електроенергії в Україні

Баланс споживання електроенергії в Україні - система показників, які характеризують кількісне співвідношення споживачів та джерел електроенергії за типами.

                                               

Баланс споживання природного газу в Україні

Баланс споживання природного газу в Украині готує Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на підставі затвердженого Кабінетом міністрів України фінансового плану. Далі баланс за поданням Міністерства палива та енергетики України, перед ...

                                               

Біоенергетика України

Біоенергетика - енергетична галузь, заснована на використанні біопалива, яке створюється на основі використання біомаси. 24 січня 2018 року під час засідання бюро Президії Національної академії аграрних наук України було розглянуто питання науков ...

                                               

Біоенергетична асоціація України

Біоенергетична асоціація України - обєднання підприємств й компаній енергетичної та суміжних галузей України, які спеціалізуються на впровадженні, обслуговуванні та популяризації біоенергетичної галузі.

                                               

Газотранспортна система України

Газотранспортна система Украини - одна з найбільших у світі газотранспортних систем. Вона виконує дві основні функції: забезпечення природним газом внутрішніх споживачів, а також транзит природного газу через територію України у країни Західної т ...

                                               

Газотранспортний консорціум

Ідея створення газотранспортного консорціуму виникла в ході переговорів президента України Леоніда Кучми, канцлера ФРН Герхарда Шредера і президента Росії Володимира Путіна в 2002 році. У 2003-му було створено ТОВ "Міжнародний консорціум з управл ...

                                               

День енергетика

День енергетика - професійне свято працівників енергетики та електротехнічної промисловості України, день визнання заслуг працівників енергетичної промисловості в економічному розвитку, удосконалюванні й підтримці повсякденного життя населення. В ...

                                               

Зелений тариф

Зелений тариф - економічний механізм винагороди за генерацію електроеренгії із відновлюваних джерел енергії. За допомогою виплат, розмір яких варіює в часі, досягається одночасно три мети: компенсація вартості встановлення обладнання, подальше за ...

                                               

Міністерство енергетики України

Міністерство енергетики України - міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністер ...

                                               

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - незалежний державний колегіальний орган, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарюванн ...

                                               

Паливно-енергетичний комплекс України

Паливно-енергетичний комплекс в Україні представлений підприємствами електроенергетики, вугледобувної, паливної та нафтопереробної промисловості. До електроенергетичного сектору входять теплові, атомні та гідроелектростанції, а також підприємства ...

                                               

Співробітництво України і ЄС в енергетичній сфері

Співробітництво України з ЄС у сфері енергетики - здійснюється відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі, підписаного 1 грудня 2005. Меморандум охоплює такі сфери: Енергоефективність. Структурна рефо ...

                                               

Українська воднева рада

|розмір_зображення= Енергетична асоціація "Українська Воднева Рада" англ. Ukrainian Hydrogen Council - єдина національна воднева асоціація провідних енергетичних, промислових та публічних компаній в Україні.

                                               

Чорнобильський форум

Чорнобильський форум - форум, який Міжнародне агентство з атомної енергії заснувало в 2003. У Форум увійшли вісім агентств ООН, Всесвітній банк, а також представники трьох держав, найбільш постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС - Білорусі, ...

                                               

Ядерна енергетика України

Ядерна енергетика України - галузь української енергетики, яка використовує ядерну енергію для виробництва електричної і теплової енергії. В електроенергетиці України генерувальна потужність атомних електростанцій АЕС становить приблизно 24.5 %. ...

                                               

UKEEP

Українська програма підвищення енергоефективності - це кредитний продукт, розроблений Європейським Банком Реконструкції та Розвитку для українських приватних підприємств будь-якого сектору економіки, котрі планують здійснити інвестиції у підвищен ...

                                               

Державна інспекція звязку

Державна інспекція звязку - колишній урядовий орган державного управління створений у складі Національної комісії з питань регулювання звязку Постановою Кабінету Міністрів № 844 від 31 серпня 2005 року. 1 грудня 2011 року, НКРЗ прийняла рішення п ...

                                               

Звязок в Івано-Франківську

Пошта у Станіславі була створена в 1830 році вже було добре розвинуте). Це була австрійська державна пошта, її офіційна назва - "Цісарсько-королівська пошта". За спогадами С. Токарського у 1850 р. місто утримувало лише двох листонош, а листи зі Л ...

                                               

Звязок у Львові

Перше поштове сполучення у Львові воно ж - перше на території України налагодив у 1629 флорентійський купець Роберто Бандінеллі, онук відомого скульптора Баччо Бандінеллі. Перші постійні поштові тракти було організовано на двох напрямках: "Замост ...

Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →