Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 9                                               

Колосок (конкурс)

"КОЛОСОК" - міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс, що проводиться з метою наукової популяризації та пропедевтики природничих наук серед учнів, поширення та впровадження національних освітніх технологій за кордоном, аналізу та з ...

                                               

Культура Одеси

Культура Одеси - це унікальне поєднання російської, юдейської та української культур, та й сама по собі Одеса посідає значне місце у російському та юдейському фольклорі.

                                               

Мистецька школа

Мистецька школа - в українському законодавчому полі - заклад позашкільної освіти сфери культури, що може діяти як державний, комунальний чи приватний заклад початкової мистецької освіти. До цього типу закладів відносять музичні, художні, хореогра ...

                                               

Міжнародний конкурс оперних співаків Соломії Крушельницької 2019

Пятий Міжнародний конкурс оперних співаків Соломії Крушельницької - професійне змагання молодих оперних співаків, яке уже впяте відбувалося на сцені Львівського національного академічного театру опери та балету. Попередні конкурси відбулися у 199 ...

                                               

Міжнародний конкурс скрипалів Олега Криси

Міжнародний конкурс скрипалів Олега Криси - перший в Україні професійний конкурс академічних скрипалів, започаткований в 2013 році у м. Львові незалежною організацією ГО "Мистецьке обєднання "Світ класичної музики".

                                               

Музичне мистецтво Великого князівства Литовського

Музичне мистецтво Великого князівства Литовського - мистецтво 13-18 ст., яке відображає реальність та фантазії у звукових художніх образах. Розвивалося в рамках як народної, так і світської культури. Спочатку найбільший вплив мала церковна музика ...

                                               

Нова українська хвиля

Нова українська хвиля - сукупність творчих напрямків рішучої зміни віх, які виникали в Україні, у період приблизно з кінця 1980-х до початку 2000 років на тлі бурхливих соціально-політично подій розпаду СРСР, перебудови і становлення Незалежності ...

                                               

Список установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства культури України

У сфері управління Міністерства культури України перебуває 24 заповідники,

                                               

Український авангард

Український авангард - течія в українському модерному мистецтві 1910 - 1930 років, сформована в процесі синтезу європейського модернізму з традиціями народного мистецтва. Представлена головним чином творами кубістів, футуристів, фовістів.

                                               

Український інститут

Український інститут - державна установа України, яка представляє українську культуру у світі та формує позитивний імідж України за кордоном. Інститут заснований Кабінетом Міністрів України у 2017 році та належить до сфери управління МЗС України. ...

                                               

Нохем Штиф

Нохем Штиф - філолог мови їдиш, лінгвіст, літературознавець, перекладач, редактор і громадський діяч. Писав і перекладав російською, німецькою, українською та на ідиш. З молодості брав участь в діяльності сіоністської Соціалістичної робочої єврей ...

                                               

Ukraїner

Ukraїner - суспільно-культурний мультимедійний українознавчий проєкт, матеріали якого засновані на результатах власних експедицій. "Ukraїner" створений журналістом і письменником Богданом Логвиненком як волонтерський медіа-проєкт. У першу експеди ...

                                               

Список найбільших міст на території України за роками

Цей список включає в себе найбільші міста, що протягом історії знаходились на території сучасної України. Кількість населення до XIX століття є не достовірним переписом, а лише оцінкою істориків, визначеною за певними критеріями. В спірних питанн ...

                                               

Антропологічний склад українців

Після II СВ новий етап розвитку розпочався в середині 1950-х років опісля створення групи антропології при ІМФЕ АН УРСР на чолі з Іваном Підоплічком. 1956-го року розпочала роботу Українська експедиція очолювана Василем Дяченко: протягом восьми с ...

                                               

Демографічна криза в Україні

В Україні тенденція негативного природного приросту населення окреслилась на початку 90-х років XX століття. В сільській місцевості смертність почала перевищувати народжуваність ще у 1979 році, в містах - у 1992 році, в загальноукраїнському масшт ...

                                               

Криза демореальності в Україні

Криза демореальності в Україні Окремі параметри демографічних процесів в Україні мали негативну динаміку ще від 1960-х рр. На поч. 1990-х відносно плавне погіршення зазнало різкого прискорення, зявилися ін. руйнівні фактори і процес самовідтворен ...

                                               

Найбільші села України

За результатами перепису населення 2001 року в Україні налічувалося 94 сільські населені пункти, що мали населення понад 5 тис. осіб і де загалом проживало 599 тис. осіб. Найбільша кількість таких сіл була зафіксована у Одеській, Закарпатській, Ч ...

                                               

Національні меншини в Україні

Націонaльні менш́ини в Україні - національною меншиною вважається фізичний масив людей некорінного етнічного статусу, які живуть в сучасному для себе етносередовищі. Цими словами починається ЗАКОН УКРАЇНИ Про національні меншини в Україні від 26. ...

                                               

Рух людності

Рух людності - зміни в стані людності, спричинені природним рухом і міграцією людності - її переміщеннями в межах однієї країни або з однієї до другої. Валяне природного приросту становить дійсний приріст населення.

                                               

Трудова міграція в Україні

Трудова міграція в Украині - пересування особи з метою тимчасового працевлаштування, що супроводжується перетинанням державного кордону або меж адміністративно-територіальних одиниць України. За даними представництва ООН в Україні, кожен пятий ук ...

                                               

Трудові ресурси в УРСР

Трудови ресурси поряд з наявними природними ресурсами і засобами виробництва, є складовою частиною продуктивних сил суспільства. Чисельність і структура трудових ресурсів безпосередньо повязані з чисельністю населення, його зростанням та віковою ...

                                               

Українці в Україні

Українці на території України - українці, що проживають або історично проживали на теренах сучасної України. За підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року, серед громадян України налічувалося 37 541 693 українців за національністю, щ ...

                                               

Бібліометрика української науки

Бібліометрика української науки - національний бібліометричний та наукометричний сервіс, призначений для формування в суспільстві цілісного уявлення про стан та динаміку процесів, що мають місце в науковому середовищі України. На основі глибокого ...

                                               

Академія інженерних наук України

Академія інженерних наук України - громадська організація, що обєднує науковців і інженерів-практиків. Заснована у червні 1991 року в Києві. Президент - Анатолій Васильєв. Із 1996 року видає журнал "Вісник Інженерної академії України", який включ ...

                                               

Вища атестаційна комісія України

Вища атестацийна комисія Украини - колишній центральний орган виконавчої влади України, підвідомчий Кабінету Міністрів України. ВАК займався атестацією наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. ВАК України було утворено Указом Пр ...

                                               

Відкритий український індекс наукового цитування

Відкритий український індекс наукового цитування ; англ. Open Ukrainian Citation Index, OUCI - пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від CrossRef та підтримують Ініціатив ...

                                               

День науки

В СРСР День науки відзначався в третю неділю квітня. Свято встановлено в Україні "… на підтримку ініціативи відомих вчених, наукових установ, а також професійних спілок України …" згідно з Указом Президента України "Про День науки" від 14 лютого ...

                                               

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (1991)

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" - регулює відносини, повязані з науковою і науково-технічною діяльністю. Прийнятий 13 грудня 1991 року, реєстраційний N 1977-XII. Містить шість розділів і 44 статті. 26 листопада 2015 року ...

                                               

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (2015)

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" - Закон України, прийнятий 26 листопада 2015 року на заміну попередньому Закону, що діяв з 1991 року. Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку у ...

                                               

Краєзнавство в Україні

Існують різні рівні організації краєзнавчого руху в Україні. До загальнодержавного відносяться: Національна спілка краєзнавців України, Товариство охорони памяток історії та культури, Українське товариство охорони природи, Українське географічне ...

                                               

Масив черенковських телескопів

Масив черенковських телескопів - інтернаціональний проєкт побудови наступного покоління наземних інструментів для дослідження космічного простору в діапазоні гамма-випромінювання від десятків ГеВ до понад 100 ТеВ. Обсерваторію пропонується зробит ...

                                               

Наукові школи України

                                               

Національний фонд досліджень України

|розмір_зображення= Національний фонд досліджень України - державний цільовий фонд, метою якого є надання грантів для підтримки наукових досліджень і розробок.

                                               

Перелік наукових спеціальностей

Перелік наукових спеціальностей -- це перелік, за яким готуються наукові кадри відповідно до наукових дисциплін. В Україні перелік наукових спеціальностей затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та реєструєтьс ...

                                               

Реєстр наукових фахових видань України

"Реє́стр наукових фахових видань Украини" - довідково-інформаційний ресурс, призначений для інформування наукової громадськості та покращення доступу до відомостей про українські наукові видання з різних галузей знань. Створений фахівцями ДНУ Укр ...

                                               

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовані вчені ради є основною ланкою в системі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Спеціалізовані вчені ради утворюються за рішенням Вищої атестаційної комісії України у вищих навчальних закладах третього т ...

                                               

Список посад наукових працівників

Список посад наукових працівників - складений за Переліком посад наукових працівників установ, організацій, підприємств, вищих навчальних закладів, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на ...

                                               

Українська культура і наука в Російській імперії

Українська культура в Російській імперії - періоду XVIII–XIX ст. розвивалась в суперечливих умовах. З одного боку можна відмітити меценатську діяльність багатьох гетьманів України цього періоду, зокрема І. Мазепи, Д. Апостола та інших. Їхня діяль ...

                                               

Українська школа гірничої інженерії

Українська школа гірничої інженерії - громадська наукова організація, інформаційна науково-практична школа підземної розробки корисних копалин, заснована українськими науковцями-гірниками у 2007 році.

                                               

Фізика в Україні

Фізика в Україні. До 18 століття слово "фізика" у його первинному значенні окреслювало все знання чи уявлення про природу. Ще у 19 столітті в Західній Європі слово фізика було синонімом загального терміну "природознавство". Сучасний поділ природо ...

                                               

Філософія в Україні

Філософія - це знання першооснови буття, спосіб їх пізнання, смисл людського існування, мета, цінності та ідеали суспільства. Філософія майже завжди прагнула до того, щоб ця першооснова, яку вона шукає, спосіб її пізнання, система людських ціннос ...

                                               

Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді

|розмір_зображення= Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді - державний цільовий фонд при Президентові України, метою якого є надання грантів для підтримки наукових досліджень і розробок молодих вчених держави.

                                               

Школа Газогідратних технологій

Школа Газогідратних технологій - наукова спільнота в Україні, яка обєднує науковців і практиків, що досліджують газові гідрати, зокрема, метанові гідрати. Проводить фахові конференції з міжнародною участю. Утворена в 2014 році. Остання конференці ...

                                               

Асоціація політичних наук України

Асоціація політичних наук України - громадсько-наукова організація України, яка була утворена 30 липня 1992. У 2007 АПНУ була прийнята до Міжнародної асоціації політичної науки. АПНУ обєднала політичних аналітиків, політологів та інших фахівців у ...

                                               

Вандалізм на Говерлі

Вандализм на Говерлі - акт вандалізму на горі Говерла, що стався 18 жовтня 2007 року і який полягав у знищенні двох українських державних символік: тризубу та памятного знаку з граніту присвяченого Конституції України. Українські юристи заявили, ...

                                               

Воля народу (депутатська група)

"Воля народу" - депутатська група у Верховній Раді України VIII скликання, створена 27 листопада 2014 року. До 12 серпня 2015 р. її очолював народний депутат Ігор Єремеєв. З 6 жовтня 2015 року очолює народний депутат Ярослав Москаленко.

                                               

Громадянська позиція

Політична партія "Громадянська позиція" - українська політична партія. Головою Координаційної ради партії є Анатолій Гриценко. Зареєстрована Мінюстом 24 березня 2005 року, номер свідоцтва № 116-п.п.

                                               

Дарт Вейдер в українській політиці

Образ персонажа кіноепопеї "Зоряні війни" Дарта Вейдера зявився в українській політиці в листопаді 2011 року. Відтоді особи з іменем "Дарт Вейдер" стали головою "Інтернет партії України", балотувалися на виборах міських голів Одеси і Києва, вибор ...

                                               

Депутатська група "Демократичні ініціативи"

Парламентська депутатська група "Демократичні iнiцiативи" - група, створена у ВР України IV скликання у червні 2002 року. лідер депутатської групи Степан Гавриш. "Демократичнi iнiцiатіви", створену в червні 2002 року, входили 22 депутати Верховно ...

                                               

Державна молодіжна політика

Державна молодижна политика - це системна діяльність держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, організа ...

Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →