Топ-100
Back

ⓘ Історія України-Руси - 10-томна монографія Михайла Грушевського. Головна праця його життя. Містить виклад історії України від прадавніх часів до другої половини ..Історія України-Руси
                                     

ⓘ Історія України-Руси

Історія України-Руси - 10-томна монографія Михайла Грушевського. Головна праця його життя. Містить виклад історії України від прадавніх часів до другої половини 17 століття. Писалася з перервами протягом 1895 - 1933 років. Справила вплив на формування української історіографії новітнього часу.

                                     

1. Зміст

 • У першому томі висвітлюються соціально-економічні, політичні і культурні процеси, що відбувалися на території України з найдавніших часів до початку XI століття.
 • Шостий том завершує другий цикл фундаментальної серії, присвячений литовсько-польській добі. Простежується розвиток міського ремесла й сільського господарства, торгівлі, національних відносин, культури і побуту від часів інкорпорації українських земель до складу Великого князівства Литовського й Речі Посполитої до 20-х рр. XVII ст. - часів Козаччини. Особливу увагу приділено питанням освіти, створення братств, боротьби з унією.
 • Це остання книга десятитомника "Історія України-Руси" Михайла Грушевського. В ній охоплено період від 1657 року після смерті Богдана Хмельницького до подій 1658 року Гадяцька угода. Простежується історія оформлення шведсько-українського союзу, висвітлюється бунт Пушкаря, розповідається про відновлення кримсько-українського союзу, про конфлікт з Москвою і Гадяцький договір.
 • Восьмий том "Історії України-Руси" М. Грушевського, присвячений другій чверті XVII ст., складається з трьох частин. Перша - охоплює 1626 - 1638 рр., від Куруківської кампанії, що не виправдала планів і надій козаків перших десятиліть цього століття, до поразки під Кумейками. У другій частині розповідається про українське життя за часів так званого золотого спокою 1638 - 1648 та початок Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. В третій частині висвітлюється перебіг подій у перші два роки Хмельниччини 1648 - 1650, дається оцінка Зборівської угоди між Україною і Польщею.
 • Девятий том висвітлює події Хмельниччини 1650 - 1657 років. Перша половина цього тому охоплює період від 1650 р. похід на Молдову до 1654 р. Переяславська умова. Друга половина цього тому висвітлює події Хмельниччини від 1654 р. після Переяславської умови до 1657 р. смерть Б. Хмельницького.
 • У третьому томі висвітлюється історія Галичини та Волині від утворення тут держави князя Романа Мстиславовича до загарбання значної частини території Польським королівством, а також становище Наддніпрянщини за умов панування золотоординських ханів.
 • Сьомий том розпочинає третій цикл "Історії України-Руси", присвячений часам козацьким. У ньому розповідається про початки козацтва від кінця XIV ст. до початку XVII ст., коли воно перетворюється з чисто побутового явища у суспільно-політичний стан, стає на чолі національно-визвольних змагань українського народу. У томі висвітлюються ключові події першої чверті XVII ст., участь козаків у релігійній боротьбі, Хотинська війна і відновлення православної ієрархії 1620 - 1621 рр., морські походи та військові дії гетьмана Сагайдачного проти турків і татар. Йдеться про звязки козацтва з київським культурно-громадським рухом цього часу, який очолювали митрополити Йов Борецький і Петро Могила.
 • У пятому тому подається загальний огляд суспільно-політичної еволюції українських земель у XIV - XVII ст., розглянуто станові групи населення, історія місцевого та церковного врядування, виникнення греко-католицької церкви.
 • У четвертому томі висвітлюється політична історія українських земель у складі Великого князівства Литовського та королівства Польського протягом XIV - середини XVI ст. до 1569 р.
 • У другому томі аналізується міжнародне становище, політичний та економічний розвиток Київської держави, окремих її земель - Київської, Турово-Пінської, Чернігівської, Переяславської, Волині, Побужжя, Галичини, Угорської Русі, а також Степу в XI - XIII ст.
                                     

2. Видання-першодруки

Список першодруків перше видання всіх 10 томів. Інформація щодо першодруків для томів 5, 6, 7, 9 ч.1 та ч.2 та 10 подається за "Історія України-Руси". та для томів 1, 2, 3, 4 та 8 подається за "Михайло Грушевський: некролог".

 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 8: Роки 1626-1650. Ч. I Київ, 1913.? с. 1-ше і єдине видання; Ч. II Київ, 1916.? с. 1-ше вид.; Ч. III Москва, 1917.? с. 1-ше вид.
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 7: Козацькі часи - до року 1625. Київ, 1909. 628 с. 1-ше і єдине видання Hathitrust, 1 вид.
 • Грушевський М. С. Істория України-Руси. Т. 2: XI-XIII вік. Львів, 1899. 403 с. 1-ше видання
 • Грушевський М. С. Істория України-Руси. Т. 1: До початку ХІ віку. Львів, 1898. 495 с. 1-ше видання
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 9: Роки 1650-1657. Ч. 1: Перша половина. Хмельниччина роки 1650-1653. Київ, 1928. 602 с.; Ч. 2: Друга половина: Хмельниччини роки 1654-1657. Київ, 1931 1631 c. 1-ше і єдине видання
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 5: Суспільно-політ. і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях XIV-XVII віків. Львів, 1905. 688 с. 1-ше і єдине вид. Hathitrust, 1 вид.
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 3: До року 1340. Львів, 1900.? с. 1-ше видання Google Books, 2 вид.
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 6: Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків. Київ, 1907. 670 с. 1-ше і єдине видання Hathitrust, 1 вид.
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 4: XIV - XVI віки - відносини полїтичні. Львів, 1904.? с. 1-ше видання Google Books, 2 вид.
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 10: Роки 1657-1658. Київ, 1936. 394 с. 1-ше і єдине видання
                                     

3. Англомовний переклад

Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: vols. 1–10 in 12 books. Trans. from the Ukrainian by Marta Skorupsky et al. Edmonton, Toronto: CIUS Press. 1997–2020. ISBN 1-895571-22-7 set

 • M. Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 5. Soc. and Ch. Org. and Rel. in the Lands of Ukraine-Rus in the 14th to 17th cent. Trans. from the Ukr. by M. Skorupsky et al. E.: CIUS Press. 2019. 616 p. ISBN 9781894865548
 • Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 9, book 2, part 1. The Cossack age, 1654-1657. Trans. from the Ukrainian by Marta Daria Olynyk. Edmonton: CIUS Press. 2008. 566 p. ISBN 978-1-894865-10-4
 • Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 2. The Eleventh to Thirteenth Centuries. Trans. from the Ukrainian by Ian Press. Edmonton: CIUS Press. 2020. 680 p. ISBN 9781894865586
 • Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 9, book 1. The Cossack age, 1650-1653. Trans. from the Ukrainian by Bohdan Struminski. Edmonton: CIUS Press. 2005. 761 p. ISBN 9781895571493
 • Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 4. Political relations in the 14th to 16th centuries. Trans. from the Ukrainian by Andriy Kudla Wynnyckyj. Edmonton: CIUS Press. 2017. 576 p. ISBN 9781894865487
 • Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 1. From Prehistory to the Eleventh Century. Trans. from the Ukrainian by Marta Skorupsky. Edmonton: CIUS Press. 1997. 602 p. ISBN 9781895571196
 • Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 3. To the year 1340. Trans. from the Ukrainian by Bohdan Struminski. Edmonton: CIUS Press. 2016. 748 p. ISBN 978-1-894865-45-6
 • Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 8. The Cossack age, 1626-1650. Trans. from the Ukrainian by Marta Daria Olynyk. Edmonton: CIUS Press. 2002. 808 p. ISBN 9781895571325
 • Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 7. The Cossack age to 1625. Trans. from the Ukrainian by Bohdan Struminski. Edmonton: CIUS Press. 1999. 548 p. ISBN 9781895571288
 • Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 9, book 2, part 2. The Cossack age, 1654-1657. Trans. from the Ukrainian by Marta Daria Olynyk. Edmonton: CIUS Press. 2010. 480 p. ISBN 978-1-894865-17-3
 • Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 6. Economic, Cultural, and National Life in the 1th to 17th Centuries. Trans. from the Ukrainian by Leonid Heretz. Edmonton: CIUS Press. 2012. 692 p. ISBN 9781894865258
 • Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 10. The Cossack age, 1657-1659. Trans. from the Ukrainian by Marta Daria Olynyk. Edmonton: CIUS Press. 2014. 327 p. ISBN 978-1-894865-37-1


                                     

4. Найважливіші перевидання

 • pdf, джерело: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Е-архів Михайла Грушевського ; Увага: тут відсутні скани 8-10 томів
 • pdf, джерело: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України Увага: тут відсутні скани 8, 10 томів
 • Михайло Грушевський Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. С. Сохань голова та ін. - Київ: Наукова думка, 1991 - 1998. - Памятки історичної думки України. - ISBN 5-12-002468-8.
 • e-book, джерело: e-library Litopys
 • Михайло Грушевський. Історія України-Руси: в 10 т. Нью-Йорк: Видавниче Товариство "Книгоспілка", 1954 – 1957.
 • pdf, джерело: Українська Інформаційна Служба - Лондон
                                     

5. Посилання

Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Історія України-Руси

 • Грушевський, М.С. Історія України-Руси: в 10 т. // Izbornyk
 • Грушевський, М.С. Історія України-Руси // Інститут історії НАН України. Електронна бібліотека.
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →