Топ-100
Back

ⓘ Товариство Знання України. Засноване 16 січня 1948 року, як Товариство по розповсюдженню політичних і наукових знань УРСР. Першим головою правління Товариства с ..                                     

ⓘ Товариство "Знання" України

Засноване 16 січня 1948 року, як "Товариство по розповсюдженню політичних і наукових знань УРСР". Першим головою правління Товариства став Президент АН УРСР, академік Палладін Олександр Володимирович. Протягом 1948 - 1949 років були створені обласні організації Товариства, а у 1958 році - народні університети. У листопаді 1990 року ХІІ позачерговий зїзд Товариства "Знання" УРСР реорганізувався в Установчий зїзд Товариства "Знання" України.

Маючи більше як сімдесятирічний досвід роботи, Товариство є своєрідним неформальним інститутом реалізації інтелектуального потенціалу нації, забезпечення науково-просвітницьких та культурно-освітніх потреб громадян України. Товариство займається розробкою та впровадженням нових інформаційно-освітніх технологій, працює над створенням потужної інформаційної бази наукових знань та над вдосконаленням інформаційної мережі, що підвищує імідж України в світі, сприяє забезпеченню інформаційної безпеки України.

З 1999 року Товариство "Знання" України очолює президент - академік НАН України Кремень Василь Григорович. Виконавчим органом президії Товариства є правління на чолі з головою правління - членом-кореспондентом НАПН України, доктором філософських наук, професором Кушерцем Василем Івановичем.

Товариство обєднує на добровільних засадах тисячі науковців, діячів культури, працівників освіти, охорони здоровя, сфери виробництва тощо. Організаційно його діяльність забезпечують штатні працівники. Товариство має обласні, міські і районні організації, Київський, Черкаський та Херсонський планетарії, створило і спрямовує роботу Університету сучасних знань; є його єдиним засновником. Під егідою Товариства діють науково-просвітницькі журнали "Наука і суспільство", "Наше небо", журнал "Трибуна", співзасновником якого є і НСЖУ, та щорічник "Україна. Наука і культура", що видається Товариством спільно з НАН України.

Основні напрямки. Науково-просвітницької та інформаційно-освітньої діяльності Товариства. Це, насамперед, обґрунтована публічна підтримка курсу економічних реформ та політичних перетворень; вдосконалення ідеології державотворення та пошук шляхів національної консолідації українського суспільства; розяснення державної регіональної політики та децентралізації; виховання національної та етнічної толерантності, принципів соціального порозуміння. Економіко-правовий аспект наукового просвітництва проявляться, зокрема, в правовій освіті та наданні правових послуг громадянам України. Товариство здійснює також поширення фундаментальних природничо-наукових знань; виховання екологічної культури громадян; інформатизацію суспільства; завданням Товариства є і підвищення компютерної грамотності громадян; організація додаткової безперервної освіти дорослих. Важливою є міжнародна діяльність Товариства, зокрема: туризм, в тому числі освітній; партнерські стосунки.

Зі створенням "Університету сучасних знань" 2001р., який має відділення в областях України, коледжі, употужнено інформаційно-освітню діяльність Товариства. В Університеті навчаються тисячі майбутніх юристів, менеджерів, журналістів, психологів та спеціалістів інших професій.

                                     

1.1. Програмні цінності Товариства "Знання" України Особистісні

 • інтелектуальна озброєність – не стільки для успіху та прибутку, скільки для реалізації світоглядних цінностей;
 • поєднання високих технологій, стандартів природничих наук з самобутністю, унікальністю, вірою людини у свої можливості.
 • самовизначення особи;
 • співвідносність з природними здібностями людини, її визнанням і розгортанням;
 • вдосконалення кожної людської особливості;
 • креативний спосіб мислення, уміння визначати і зрозуміти інше та в Іншому;
                                     

1.2. Програмні цінності Товариства "Знання" України Суспільні

 • розвиток духовних ідеалів, традицій, еталонів, цінностей, вартостей та святостей українського народу;
 • сприяння становленню нової системи цінностей, задля швидкої адаптації у суспільстві, що модернізується;
 • занурення її у контекст соціальної і культурної відповідальності;
 • утверджувати наукове просвітництво як цінність саму по собі.
 • цілісна модифікація ментальності, культури, світовідчуття сучасної людини;
 • посилення в суспільстві гуманістичних, холістичних теоретичних компонентів, основаних на цифрових технологіях та інноваційному знанні, перетворення інноваційного знання в досвід;
                                     

1.3. Програмні цінності Товариства "Знання" України Державні

 • формування громадянина держави, орієнтованого на професійну діяльність та соціальну активність, свободу і варіативність, гуманізацію взаємовідносин;
 • формування критеріїв громадянської стресостійкості та незламності;
 • визначення та усвідомлення співвідношення особистих суспільних та державних інтересів: Україна – понад усе;
 • освічений громадянин – потужна держава;
 • гартування навколо національної ідеї: ідентичність української духовності та мови; України.
                                     

2. Голови Товариства "Знання" Української РСР

 • Овчаренко Федір Данилович, академік АН УРСР 1964-1968,
 • Конділенко Іван Іванович, член-кореспондент АН УРСР 1970-1978,
 • Ляшко Іван Іванович, академік АН УРСР 1978-1984,
 • Кухаренко Лідія Іванівна, доктор економічних наук, професор 1953-1964,
 • Шинкарук Володимир Іларіонович, академік НАН України 1984-1993.
 • Сиваченко Микола Єфремович, член-кореспондент АН УРСР 1968-1970,
 • Комісаренко Василь Павлович, академік АН УРСР 1949-1952,
 • Палладін Олександр Володимирович, академік АН УРСР 1948-1949,
                                     

3. Джерела

 • Ковпак Л.В. "Знання", Товариство "Знання" України // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій голова та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2005. - Т. 3: Е - Й. - 672 с.: іл. - ISBN 966-00-0610-1.
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →