Топ-100
Back

ⓘ Географія ґрунтів - наука, що вивчає закономірності формування і просторове розміщення ґрунтів; є розділом ґрунтознавства і перебуває у тісному звязку з фізично ..Географія ґрунтів
                                     

ⓘ Географія ґрунтів

Географія ґрунтів - наука, що вивчає закономірності формування і просторове розміщення ґрунтів; є розділом ґрунтознавства і перебуває у тісному звязку з фізичною географією, в тому числі геоморфологією, кліматологією, геоботанікою, ландшафтознавством, палеогеографією.

                                     

1. Основні напрямки

Географію ґрунтів поділяють на:

  • регіональну, метою якої є опис, картографування і вивчення просторового розташування ґрунтів різних частин земної поверхні від материків до невеликих територій окремих населених пунктів, господарств тощо.
  • загальну, що включає вчення про чинники ґрунтотворення і уявлення про основні закономірності географічного положення ґрунтів;

Найзагальніші закономірності географії ґрунтів:

  • ґрунтово-геохімічна провінціальність - зміни ґрунтів, повязані з тектоніко-літологічними умовами, зміна структур ґрунтового покрову.
  • горизонтальна зональність зміна ґрунтів на рівнинах, головним чином в залежності від кількості і співвідношення тепла і атмосферної вологи;
  • висотна поясність зміна ґрунтів з висотою в горах;
  • фаціальність і провінціальність ґрунтів - їх зміни, що спричинені переважно ступенем континентальності клімату;
                                     

2. Основні методи

  • порівняно-географічний звязане вивчення ґрунтів і умов ґрунтоутворення на різноманітних територіях;
  • картографічний складання ґрунтових карт різного масштабу.

З розвитком уявлень про елементарний ґрунтовий ареал і розробкою вчення про структуру ґрунтового покриву в географії ґрунтів почали використовувати методи статистики.

                                     

3. Сучасний стан

Географія ґрунтів створює наукову основу для якісної інвентаризації земельних угідь з різною родючістю ґрунтів і їх районування, що сприяє раціональному розміщенню сільськогосподарського виробництва.

                                     

4. Історичні аспекти

У Російській імперії географія ґрунтів виникла в кінці 19 століття в результаті праць В. В. Докучаєва, що створив вчення про фактори ґрунтоутворення, про горизонтальну і вертикальну зональність ґрунтів.

                                     

5. Посилання

  • англ. ISRIC-WISE - Global data set of derived soil properties v. 3.0 - геоінформаційна база даних, до якої увійшла інформація по характеристиках ґрунтового покриву важливих для агроекологічного районування, оцінювання земель, моделювання розвитку сільськогосподарських культур, аналізу глобальних змін довкілля.
  • англ. Harmonized World Soil Database / FAO, IIASA, ISRIC, ISSCAS, JRC - растрова база даних роздільною здатністю 30 кутових секунд ≈1 км на екваторі, яка узагальнює дані по більш ніж 16 тис. індивідуальних одиниць ґрунтового картографування.
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →