Топ-100
Back

ⓘ Знання - це знайомство, обізнаність чи розуміння когось або чогось, наприклад, фактів, інформації, описів або навичок. Знання отримується через досвід або освіт ..Знання
                                     

ⓘ Знання

Знання - це знайомство, обізнаність чи розуміння когось або чогось, наприклад, фактів, інформації, описів або навичок. Знання отримується через досвід або освіту шляхом спостереження, дослідження чи навчання. Це фундаментальне поняття, щодо якого не існує однозначного визначення. У різних науках та академічних дисциплінах, які розглядають цей феномен, є власні тлумачення.

Так, у філософії це фундаментальна категорія, визначена у Філософському словнику як "форма духовного засвоєння результатів пізнання, процесу відображення дійсності, що характеризується усвідомленням їх істинності". Знання можна визначити також як форму інформації, існування систематизованого результату інтелектуальної діяльності людини пізнання. Аналіз сутності знання, його становлення, критеріїв істинності та цінності є предметом галузі філософії епістемології. У пострадянських країнах частіше вживається термін теорія пізнання або гносеологія. Тоді як епістемологія більше зосереджена на структурі самого знання, гносеологія розглядає в першу чергу процес отримання знань субєктом пізнання. З іншого, практичного боку, педагогіка вивчає не саму суть знання, а методи його ефективної передачі.

                                     

1. Роль знань у житті людини та людства

Мислення людини неодноразово звертається до її особистих знань при розвязанні кожної проблеми й прийнятті кожного рішення.

                                     

2.1. Класифікація знань За природою

Знання можуть бути:

 • знання в документах
 • знання в інтернеті.
 • знання на компакт-диск дисках та інших зовнішніх носіях
 • знання в персональних компютерах
                                     

2.2. Класифікація знань Прикладний аспект

З прикладної точки зору "знання" поділяють на дві групи:

 • ті, що дозволяють розвязувати задачі в житті та діяльності, тобто досягати результатів
 • ті, що не призначено для досягання результатів
                                     

3. Управління знаннями

Управління знаннями англ. Knowledge Management передбачає розуміння способів, яким знання використовується і розповсюджується в організаціях і розглядає знання як те, що співвідноситься з самим собою і можливе для повторного використання. Повторне використання означає, що визначення знання перебуває в стані постійної зміни. Управління знаннями трактує знання як форму інформації, яка наповнена контекстом, заснованому на досвіді. Інформація - це дані, які істотні для спостерігача через їхню значущість. Дані можуть бути предметом спостереження, але не обовязково повинні бути ним. У цьому сенсі знання складається з інформації, підкріпленої наміром або напрямом. Цей підхід знаходиться у згоді з DIKW моделлю, яка розташовує дані, інформацію, знання, мудрість у вигляді піраміди за ступенем корисності.

                                     

4. Безпосереднє знання

Безпосереднє інтуїтивне знання є продуктом інтуїції - здатності осягнення істини шляхом прямого її спостереження і без обґрунтування за допомогою доказів.

                                     

5. Життєві знання

Життєві знання, як правило, зводяться до констатації фактів і їхнього опису, тоді як наукові знання піднімаються до рівня пояснення фактів, осмислення їх в системі понять даної науки, включаються до складу теорії.

                                     

6.1. Наукові теоретичні знання Емпіричні досвідні знання

Емпіричні знання отримують в результаті застосування емпіричних методів пізнання - спостереження, вимірювання, експерименту. Це знання про видимі взаємозвязки між окремими подіями і фактами в наочній області. Воно, як правило, констатує якісні і кількісні характеристики обєктів і явищ. Емпіричні закони часто носять ймовірнісний характер і не є строгими.

                                     

6.2. Наукові теоретичні знання Теоретичні знання

Теоретичні уявлення виникають на основі узагальнення емпіричних даних. В той же час вони впливають на збагачення і зміну емпіричних знань.

Теоретичний рівень наукового знання припускає встановлення законів, що дають можливість сприйняття, що ідеалізується, описи і пояснення емпіричних ситуацій, тобто пізнання сутності явищ. Теоретичні закони мають більш суворий, більш формальний характер, в порівнянні з емпіричними.

Терміни опису теоретичного знання відносяться до ідеалізованих, абстрактних обєктів. Подібні обєкти неможливо піддати безпосередній експериментальній перевірці.

Для експертних оцінок процесу появи нових знань використовують обсяг знання, накопичений в бібліотеках. Експериментальним шляхом вивчають здатність людини видобувати інформацію в процесі самонавчання на нормованих за інформацією середовищах. Поки не представляється можливим в повному обсязі зміряти темпи виробництва знання, оскільки немає адекватних універсальних моделей.                                     

7. Література

 • С. Кримський. Знання // там же
 • Л. Озадовська. Єдності знань принцип // Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук гол. редкол. та ін. - Київ: Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України: Абрис, 2002. - 742 с. - 1000 екз. - ББК 87я2. - ISBN 966-531-128-X.
                                     

8. Посилання

 • Елена Болычева "Персонификация знаний: к определению понятия"
 • Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. Учебник. - СПб.: Питер, 2000.
 • В. П. Кохановский и др. Основы философии науки. Феникс, 2007 г. 608 стр. ISBN 978-5-222-11009-6
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →