Топ-100
Back

ⓘ Право України - Право України, Журнал, Інформаційне право України, Магдебурзьке право, Закон України Про авторське право і суміжні права, Право ..
                                               

Право України (Журнал)

Право України - загальнодержавне періодичне юридичне видання України. Видається українською мовою щомісячно. Метою видання є опублікування авторських матеріалів науково-теоретичного та практичного характеру, судової та правозастосовної діяльності з метою розвитку української національної юридичної науки, удосконалення чинного законодавства.

                                               

Інформаційне право України

державної політики у сфері інформації; відповідальності за порушення законодавства про інформацію; порядку та умов збирання, одержування, зберігання, використання та поширення офіційної інформації; порядку та критеріїв віднесення до видів інформації; реалізації права кожного на інформацію у усіх сферах життя як право вільно збирати, одержувати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію на основі своїх прав та обовязків, в межах повноважень, у будь-який спосіб на свій вибір визначений відповідно до Конституції, Законів, чинних міжнародних договорів та угод; висвітлення діяльності ...

                                               

Магдебурзьке право

Маґдебурзьке право - одна з найпоширеніших правових систем міського самоврядування в Центральній Європі у часи Середньовіччя.

                                               

Закон України "Про авторське право і суміжні права"

Закон України "Про авторське право і суміжні права" - український закон, який охороняє: авторське право - особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, повязані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва суміжні права - права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення.

                                               

Право

Право - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.

                                               

Конституційне право України

Конституцийне право України - провідна галузь національного права, являє собою сукупність правових норм, перш за все принципів і норм конституції, які закріплюють основи політичної та економічної організації суспільства, форму держави, порядок і принципи формування та компетенцію органів державної влади, основи правового статусу людини і громадянина. Окрім того, в інших значеннях це відповідна юридична наука та навчальна дисципліна.

                                     

ⓘ Право України

  • Сімейне право - це система правових норм, спрямованих на врегулювання особистих немайнових та майнових відносин між: подружжям, батьками та дітьми, усиновлювачами
  • Конституція Украини - Основний Закон України Ухвалений 28 червня 1996 року на 5 - й сесії Верховної Ради України 2 - го скликання. Конституція України набрала
  • Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України - науково - дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України провідна науково - дослідна
  • податкового права існує кілька підсистем інститутів, які можна згрупувати в розділи. Джерелами податкового права України є Конституція України Податковий
  • цивільне процесуальне право цивільне судочинство і теорію цивільного процесуального права Наука цивільного процесуального права України як самостійна галузь
  • норм права Наприклад, згідно з п. 4 Перехідних і прикінцевих положень ЦК України щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності ЦК України 2003 р
  • Право на життя - це право що належить до прав першого покоління. Поряд з іншими правами цієї групи, право на життя має найбільшу цінність для людини і
  • України як незалежної держави у 1992 р. було створено Державне агентство з авторських і суміжних прав при Кабінеті Міністрів України ДААСП України
  • Конституція України Цивільний кодекс України від 16.01.2003 435 - IV Земельний кодекс України від 25.10.2001 2768 - III інші норми матеріального права Власність

Users also searched:

...
...
...